Tilldelningsbeslut Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling

Publicerad 2015-01-14

Tilldelningsbeslut har den 13 januari 2015 fattats i upphandling Managementtjänster 2014 - Verksamhets- och organisationsutveckling.

Nu avvaktas utgången av 10 dagars avtalsspärr. Den löper ut den 23 januari 2015.

Tidigare selekteringsbeslut i upphandlingen har överprövats. I avvaktan på dom får avtal inte tecknas.

 

Tilldelnings-, selekteringsbeslut, utvärdering, ansökningar och anbud kan begäras ut från Kammarkollegiets huvudregistrator via e-post . Precisera vilket underlag som önskas.

 

För att komma till upphandlingssidan, klicka här.

Kontaktperson: Irene Andersson