Tilldelningsbeslut Programvaror & tjänster 2014- Grundläggande IT

Publicerad 2015-01-14

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av Programvaror & tjänster 2014- Grundläggande IT, dnr. 96-34-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

  • Atea Sverige AB
  • Crayon AB
  • Cybercom Sweden AB
  • Pulsen AB
  • RedBridge AB
  • Redpill Linpro AB

Avtalsspärren löper ut den 26-01-2015.

För att komma till upphandlingssidan klicka här.

Kontaktperson: Ylva Lovén Anderson