Tilldelningsbeslut Programvaror & tjänster 2014-Kontorsstöd

Publicerad 2015-01-16

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av Programvaror & tjänster 2014-Kontorsstöd, dnr. 96-33-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

  • Atea Sverige AB
  • Crayon AB
  • Cybercom Sweden AB
  • MSC Open Source AB
  • Pulsen AB
  • Redpill Linpro AB
  • Softronic AB

Avtalsspärren löper ut den 27-01-2015.

För att komma till upphandlingssidan klicka här.

Kontaktperson: Daniel Melin