Ramavtal på gång - IT-konsulttjänster: Region Stockholm och Gotland

Publicerad 2015-08-12

Samtliga överprövningsprocesser är avslutade. Ramavtalen för den femte och sista regionen, Region Stockholm och Gotland, inom upphandlingarna IT-konsulttjänster Resurskonsulter kommer att tecknas inom kort. Arbetet med avtalstecknande har påbörjats.

Vidare information kommer snarast ramavtalen träder ikraft.

Kontaktperson: Anna Berg