Avslag Kammarrätten IT-konsulttjänster: Region Stockholm och Gotland

Publicerad 2015-06-29

Förvaltningsrätten meddelade den 28 maj 2015 vinst för Statens inköpscentral i domar avseende tilldelningsbeslutet för Region Stockholm och Gotland.

En ansökan om överklagan och prövningstillstånd inkom därefter till Kammarrätten. Den 26 juni 2015 beslutade Kammarrätten att inte meddela den överklagande parten prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Förutsatt att den aktuella parten inte väljer att överklaga Kammarrättens beslut kommer Statens inköpscentral att teckna ramavtalen i augusti. Vidare information kommer.

Kontaktperson: Anna Berg