Avslag Kammarrätten IT-konsulttjänster: Region Sydöstra samt Norra regionen och Uppsala-Örebro

Publicerad 2015-04-07

Förvaltningsrätten meddelade den 10 februari 2015 vinst för Statens inköpscentral i domar avseende tilldelningsbesluten för IT- konsulttjänster resurskonsulter Region Sydöstra samt Norra regionen och Uppsala-Örebro.

En ansökan om överklagan och prövningstillstånd inkom därefter till Kammarrätten avseende båda regionerna. Den 31 mars 2015 beslutade Kammarrätten att inte meddela den överklagande parten prövningstillstånd. Förvaltningsrättens båda avgörande står därför fast.

Statens inköpscentral kan tidigast teckna ramavtalen den 11 april 2015.

Vidare information kommer.

Kontaktperson: Anna Berg