Dom i förvaltningsrätten till Statens inköpscentrals fördel

Publicerad 2015-04-22

Förvaltningsrätten har den 21 april 2015 meddelat dom i upphandlingarna Programvaror & tjänster 2014 - Kontorsstöd, dnr 96-33-2014 samt Programvaror & tjänster 2014 - Grundläggande it, dnr 96-34-2014. Domarna innebär att ansökningarna om överprövning av upphandlingarna har avslagits.

Domen kan komma att bli överklagad till kammarrätten.

Kontaktperson Grundläggande it: Ylva Lovén Anderson

Kontaktperson Kontorsstöd: Daniel Melin