Dom överklagad - Programvaror och tjänster 2014 Informationsförsörjning

Publicerad 2015-07-02

Förvaltningsrätten meddelade den 22 juni 2015 dom till Statens inköpscentral fördel i överprövningar avseende upphandlingen Programvaror och tjänster 2014 Informationsförsörjning.
Den första 1 juli 2015 inkom en överklagan av Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten vilket innebär att ramavtal i dagsläget inte kommer att kunna tecknas.
För att komma till upphandlingssidan, klicka här.