Dom överklagad IT-Konsulttjänster Resurskonsulter, Sydöstra och Norra

Publicerad 2015-02-25

Förvaltningsrätten meddelade den 10 februari 2015 vinnst för Statens inköpscentral i domar avseende Region Sydöstra samt Norra regionen och Uppsala-Örebro.

En ansökan om överklagan och prövningstillstånd har den 20 februari 2015 inkommit till Kammarrätten vilket innebär att avtal i dagsläget inte kommer att kunna tecknas