Enkäter - Telefoniprodukter

Publicerad 2015-09-02

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet genomför en förstudie inom Telefoniprodukter.

Som ett led i förstudiearbetet finns nu två olika enkäter framtagna. Dels en enkät riktad till avropande organisationer och dels en enkät som riktar sig till leverantörer.

Vi hoppas att så många som möjligt kan besvara dessa enkäter då det är värdefull information och underlag för oss i det kommande arbetet.

 

Båda enkäterna finns på förstudiesidan och går att besvara till och med den 16 september 2015.

Kontaktperson: Sten Algotson