Förstudierapporten publicerad - Klienter och mobiltelefoner

Publicerad 2015-06-10

Förstudien Klienter och Mobiltelefoner är fastställd och rapporten publicerad.

Förstudierapporten finner du här och på förstudiesidan.

I och med att förstudien är färdigställd påbörjas planeringen inför höstens kommande upphandlingar.

 

Kontaktperson: Anna Berg