Påminnelse! IT-Drift Avropsberättigade

Publicerad 2015-09-10

Inbjudan att bekräfta intresse för att bli avropsberättigad på IT-drift har skickats ut till kommuner och landsting.

OBS!!! Sista svarsdag är 2015-09-30.

Kontaktperson: Emelie Höjer

Vid frågor kring upphandlingen kontakta Per-Erik Andersson