IT-konsulttjänster Resurskonsulter – hela Sverige klart

Publicerad 2015-08-20

Statens inköpscentral har inom området IT-konsulttjänster Resurskonsulter genomfört fem separata upphandlingar för fem olika regioner som tillsammans omfattar hela landet.

I och med att avtalen för den femte och sista regionen, Region Stockholm och Gotland, har tecknats 24 augusti 2015 så har samtliga ramavtal för samtliga regioner trätt ikraft. Därmed finns för första gången någonsin tillgängliga statliga ramavtal avseende IT-konsulttjänster Resurskonsulter för myndigheter i hela Sverige.

Information om ramavtalen och vägledning m.m.

Kontaktpersoner: Sandra Lukins (tecknade ramavtal) och Anna Berg (upphandlingen)