IT - utbildning

Publicerad 2015-11-18

Tilldelningsbeslut i upphandlingen IT-utbildning fattades den 28 augusti 2015.

Ansökan om överprövning av tilldelningsbeslutet har lämnats in till Förvaltningsrätten i Stockholm. Avgörande har fortfarande inte kommit.

 

Information kommer att publiceras på www.avropa.se i samband med dom från förvaltningsrätten.

Kontaktperson: Elis Kalered