Överprövning - IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Stockholm och Gotland

Publicerad 2015-02-24

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 12 februari 2015 tilldelningsbeslut i upphandling: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 avseende Region Stockholm och Gotland. Utgången av 10 dagars avtalsspärr har nu passerat.

För Region Stockholm och Gotland inkom en ansökning om överprövning till förvaltningsrätten vilket innebär att avtal i dagsläget inte kommer att kunna tecknas.

För att komma till upphandlingssidan, klicka här.

Kontaktperson: Anna Berg