Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd i upphandlingen Informationsförsörjning

Publicerad 2015-08-14

Kammarrätten fattade den 11 augusti beslut om att inte meddela prövningstillstånd i överprövningen avseende upphandlingen Programvaror och tjänster 2014 Informationsförsörjning. Detta innebär att den vinnande domen i förvaltningsrätten står fast. Statens inköpscentral avvaktar nu avtalsspärren och avslutar därefter upphandlingen. Det nya ramavtalet beräknas träda i kraft i november 2015. Läs mer på upphandlingssidan.