Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling

Publicerad 2015-09-08

Tilldelningsbeslut i upphandlingen Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling togs den 13 januari 2015.

Ansökan om överprövning både av selekteringsbeslut och tilldelningsbeslut har lämnats in till Förvaltningsrätten i Stockholm. Avgörande har fortfarande inte kommit.

Statens inköpscentral kontaktar förvaltningsrätten löpande för att få uppgift om planerad handläggningstid. Vi kommer att publicera information på www.avropa.se så snart vi får dom från förvaltningsrätten.

Kontaktperson: Irene Andersson