Managementtjänster - vunna domar

Publicerad 2015-12-02

Statens inköpscentral fattade den 14 augusti 2015 tilldelningsbeslut i upphandling Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetstyrning

Fyra företag lämnade in ansökan till förvaltningsrätten om överprövning av tilldelnings- och selekteringsbeslut. Genom domar den 30 november 2015 har förvaltningsrätten avslagit samtliga ansökningar.

Statens inköpscentral avvaktar nu utgången av avtalsspärren.

 

Kontaktperson: Irene Andersson