Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning

Publicerad 2015-12-11

Statens inköpscentral fattade den 14 augusti 2015 tilldelningsbeslut i upphandling Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetstyrning.

Ansökningar om överprövning lämnades in till förvaltningsrätten som avslog dessa. Därefter har företag överklagat förvaltningsrättens dom.

Kammarrätten har interimistiskt beslutat att Statens inköpscentral inte få ingå avtal i upphandlingen innan rätten beslutar annat.

 

Kontaktperson: Irene Andersson