Managementtjänster, verksamhetsutveckling, interimistiskt beslut

Publicerad 2015-11-09

Statens inköpscentral fattade den 13 januari 2015 tilldelningsbeslut i upphandling Managementtjänster, verksamhets- och organisationsutveckling.

 

Ansökningar om överprövning av beslutet har lämnats till förvaltningsrätten som avslagit samtliga ansökningar.

Kammarrätten har fattat interimistiskt beslut att Kammarkollegiet inte får fullgöra avtalet innan kammarrätten bestämt något annat.

 

Kontaktperson: Irene Andersson