Managementtjänster, verksamhetsutveckling, rättelse

Publicerad 2015-11-09

Rättelse av tidigare publicerad information.

Kammarrätten har fattat interimistiskt beslut att Kammarkollegiet inte får ingå avtal innan kammarrätten bestämt något annat.

Kontaktperson: Irene Andersson