Managementtjänster, verksamhetsutveckling, vunna domar

Publicerad 2015-11-02

Statens inköpscentral fattade den 13 januari 2015 tilldelningsbeslut i upphandling Managementtjänster, verksamhets- och organisationsutveckling.

Sex företag lämnade in ansökan om överprövning av tilldelnings- och selekteringsbeslutet till förvaltningsrätten. Genom domar den 29 oktober 2015 har förvaltningsrätten avslagit samtliga ansökningar.

Statens inköpscentral avvaktar nu avtalsspärren.

Kontaktperson: Irene Andersson