Managementtjänster

Publicerad 2015-10-20

 

Tilldelningsbeslutet i upphandling Managementtjänster, verksamhets- och organisationsutveckling fattades den 13 januari 2015. Upphandlingen är överprövad. Förvaltningsrätten har ännu inte meddelat dom.

 

Kontaktperson: Irene Andersson