Ny förstudie Dynamiska inköpssystem

Publicerad 2015-10-07

Nu har en förstudie om Dynamiska inköpssystem påbörjats.

Förstudien beräknas vara klar januari 2016.

Kontaktperson: Sara Wedholm