Ny förstudie Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster

Publicerad 2015-04-28

Nu har förstudien Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster startat.

Ett öppet möte för avropare kommer hållas den 27 maj i Kammarkollegiets lokaler på Birger Jarlsgatan 16, Stockholm. Observera att endast anställda på avropande statliga myndigheter, landsting och kommuner får delta på detta möte. 

Anmäl dig här.