Ny upphandling Klienter

Publicerad 2015-08-19

De nuvarande ramavtalen avseende Klienter löper ut 2016-06-30 och arbetet med en ny upphandling har påbörjats.

Annonsering av ansökningsinbjudan beräknas ske sen höst 2015. Upphandlingsprojektet kommer totalt att omfatta fyra separata upphandlingar: tre geografiska regionsindelningar samt en Rikstäckande.

Fullmaktsinbjudan till landsting och kommuner kommer att skickas ut inom kort.

 

Referensgrupp med avropsberättigade för upphandling Klienter

Arbetar du inom stat, landsting och kommun och är intresserad av att delta i referensgruppen är du välkommen att anmäla intresse till Anna Berg.

Kontaktperson: Anna Berg

 

Avgränsningar

Kommande upphandlingar Klient 1-4 ska ersätta nuvarande ramavtal Klient 1-6, dvs. inte Klient 7, och kommer därmed inte att omfatta produkter för avrop enligt rangordning. Dessa avrop enligt en rangordning kommer att omfattas av höstens upphandling ”Användarnära IT-produkter” där ramavtalet endast kommer att omfatta standardprodukter att avropa enligt fastställda villkor.

Kontaktperson: Ylva Lovén Anderson

 

Förstudien inför upphandlingen Klienter omfattade även mobiltelefoner. Statens inköpscentral har beslutat att upphandlingarna för de två områdena klienter och mobiltelefoner genomförs separat och att de även fortsatt är egna ramavtalsområden. När det gäller kommande upphandling av mobiltelefoner beräknas arbetet att påbörjas första kvartalet 2016.

Kontaktperson: Elis Kalered