Överklagat avgörande - IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sthlm och Gotland

Publicerad 2015-06-09

Förvaltningsrätten avslog den 28 maj 2015 samtliga ansökningar om överprövningar avseende tilldelningsbeslutet för upphandlingen IT-konsulttjänster Resurskonsulter avseende Region Stockholm och Gotland.

 

En av anbudsgivarna har nu överklagat Förvaltningsrättens avgörande till Kammarrätten. Kammarrätten kommer att ta ställning till frågan om prövningstillstånd och därmed får Statens Inköpscentral inte ingå avtal innan något annat har bestämts.

Kontaktperson: Anna Berg