Överprövning - IT-utbildning

Publicerad 2015-09-08

Ansökningar om överprövningar har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Det innebär att ramavtal inte kan tecknas för närvarande.

IT-utbildning

Kontaktperson: Elis Kalered