Överprövning av upphandling Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning

Publicerad 2015-04-13

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 1 april 2015 tilldelningsbeslut i upphandlingen Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning. 

Då ansökningar om överprövning av denna upphandling inkommit till förvaltningsrätten kan ramavtal i dagsläget inte tecknas.

För att komma till upphandlingssidan, klicka här.

Kontaktperson: Ylva Lovén Anderson