Ramavtal tecknade - IT-konsulttjänster Resurskonsulter Region Södra

Publicerad 2015-03-30

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har idag 2015-04-01 tecknat ramavtal för upphandling:         IT-konsulttjänster Resurskonsulter - Region Södra, dnr 96-76-2012. Detta innebär att avrop nu kan genomföras inom Region Södra. Regionen omfattar statliga myndigheter inom Blekinge län, Skåne län och Kronobergs län.

 

Ramavtalet är giltigt i 18 månader, till och med 2016-09-30. Därefter kan förlängning av ramavtalsperioden uppgå till totalt högst 30 månader.

 

Här finner du vägledning för avrop och övriga handlingar kring ramavtalet.

Kontaktperson: Anna Berg