Ramavtal tecknade - IT-konsulttjänster Resurskonsulter: Region Sydöstra samt Norra regionen och Uppsala-Örebro

Publicerad 2015-04-14

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har den 14 april 2015 tecknat ramavtalen i upphandling           IT-konsulttjänster Resurskonsulter avseende Region Sydöstra samt Norra regionen och Uppsala-Örebro, dnr 96-76-2012. Detta innebär att avrop nu kan genomföras inom bägge dessa två regioner.

 

RegionenSydöstra omfattar statliga myndigheter, samt andra statliga upphandlande myndigheter inom regionen som lämnat fullmakt, inom Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län.

 

Norra regionen och Uppsala-Örebro omfattar statliga myndigheter, samt andra statliga upphandlande myndigheter inom regionen som lämnat fullmakt, inom Norrbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län.

 

Ramavtalen är giltiga i 18 månader, till och med 2016-10-13. Därefter kan förlängning av ramavtalsperioden uppgå till totalt högst 30 månader.

Här finner ni vägledning för avrop och övriga handlingar kring ramavtalet.

 

Kontaktperson: Anna Berg