Ramavtal tecknade - Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling

Publicerad 2015-04-08

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har 2015-04-07 tecknat ramavtal för upphandling Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling, dnr 96-36-2014. Detta innebär att avrop nu kan genomföras av samtliga avropsberättigade.

Ramavtalet är giltigt i två år, till och med 2017-04-30. Därefter kan förlängning av ramavtalsperioden uppgå till totalt högst 24 månader.

Här finner du information om ramavtalet samt tillhörande handlingar. 

Kontaktperson: Daniel Melin