Ramavtal tecknade - Programvaror och tjänster 2014- Informationsförsörjning

Publicerad 2015-08-27

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har den 25 augusti tecknat ramavtal för upphandlingen Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning, dnr 96-35-2014.

Ramavtalen träder dock först i kraft 2015-11-10

Ramavtalen är giltiga i två år, till och med 2017-11-30. Därefter kan förlängning av ramavtalsperioden uppgå till totalt högst 24 månader.

Kontaktperson: Jan Lundh