Ramavtal tecknade - Programvaror och tjänster 2014- Kontorsstöd & Grundläggande IT

Publicerad 2015-05-05

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har 2015-05-05 tecknat ramavtal för upphandlingarna Programvaror och tjänster 2014 - Kontorsstöd, dnr 96-33-2014 och Grundläggande IT, dnr 96-34-2014. Detta innebär att avrop nu kan genomföras av samtliga avropsberättigade.

Ramavtalen är giltiga i två år, till och med 2017-05-31. Därefter kan förlängning av ramavtalsperioden uppgå till totalt högst 24 månader.

Här finner du information om ramavtalen samt tillhörande handlingar. 

Kontaktperson Mikael Larsson