Statens inköpscentral medverkar i öppet seminarium i riksdagshuset

Publicerad 2015-02-25

Hur kan användning av öppna standarder inom IT-området bidra till innovations- och konkurrenskraft i småföretag, samt minimera risken för negativa inlåsningseffekter (dvs. beroende av viss teknologi och enskilda leverantörers lösningar)? Detta är frågeställningen när riksdagen bjuder in till ett öppet seminarium, onsdagen den 18 mars klockan 13:00-15:00.

Seminariet diskuterar resultat från ett forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde som skett i samverkan med tre svenska småföretag. Statens inköpscentral har i sin förstudie om programvaror och tjänster refererat till forskningsresultaten. Daniel Melin, IT-upphandlare på Statens inköpscentral, deltar dessutom i paneldiskussionen.

Lokal: Templum i Sveriges Riksdag.

Ta del av programmet här.