Status i överprövningarna Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd och Grundläggande it

Publicerad 2015-04-13

Avseende de i januari fattade tilldelningsbesluten i upphandlingsprojekt Programvaror och tjänster 2014 för upphandlingarna Kontorsstöd och Grundläggande it inkom ansökningar om överprövningar.

Statens inköpscentral väntar fortfarande på ett avgörande från förvaltningsrätten.

När ny information finns kommer den att läggas ut här på avropa.se.

 

För att komma till upphandlingssidan för Kontorsstöd, klicka här.

För att komma till upphandlingssidan för Grundläggande it, klicka här.

 

Kontaktperson Kontorsstöd: Daniel Melin

Kontaktperson Grundläggande it: Ylva Lovén Anderson