Status Programvaror och tjänster 2014- Informationsförsörjning

Publicerad 2015-06-02

Avseende tilldelningsbeslutet i upphandlingsprojekt Programvaror och tjänster 2014 informationsförsörjning inkom ansökningar om överprövning.

Statens inköpscentral väntar fortfarande på ett avgörande från förvaltningsrätten.

När ny information finns kommer den att läggas ut här på avropa.se.