Tilldelningsbeslut IT-konsulttjänster Resurskonsulter: Region Stockholm och Gotland samt Region Södra

Publicerad 2015-02-12

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har idag den 12 februari 2015 fattat de två sista av fem olika regioners tilldelningsbeslut i upphandlingsprojektet: IT-konsulttjänster Resurskonsulter, dnr 96-76-2012. Dessa två avser Region Stockholm och Gotland samt Region Södra. Nu avvaktas utgången av 10 dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för att teckna ramavtal är den 24 februari 2015.

                                              

Tilldelningsbesluten och Utvärderingsrapporterna samt anbud kan begäras ut hos Kammarkollegiets huvudregistrator via e-post.

 

Tilldelningsbesluten finns för samtliga anbudsgivare i respektive upphandling även tillgängligt via upphandlingens sida i Tendsign. 

 

Klicka här för att se dels vilka anbudsgivare som erbjuds ramavtal i respektive regions upphandling, dels i vilken rangordning inom respektive Anbudsområde.

 

Kontaktperson: Anna Berg