Tilldelningsbeslut IT-utbildning

Publicerad 2015-08-28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen IT-utbildning, dnr. 96-119-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal.

  • Datacentralen i Södra Sverige AB, 556524-5395
  • IT-utbildning i Stockholm AB, 556463-5158
  • Kompetensnavet AB, 556837-5538
  • Learning Tree International Aktiebolag, 556282-4184
  • NFI Competence AB, 556468-8256
  • Redpill Linpro AB, 556641-0576
  • Service Management Portalen i Sverige AB, 556667-3256

Avtalsspärren löper ut 2015-09-07.

Kontaktperson: Elis Kalered