Tilldelningsbeslut Managementtjänster – utredning, ledning och verksamhetsstyrning

Publicerad 2015-08-14

Statens inköpscentral har fattat tilldelningsbeslut i upphandling Managementtjänster – utredning, ledning och verksamhetsstyrning, dnr 96-27-2014. Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal:

  • Acando Consulting AB
  • Capgemini Sverige AB
  • Deloitte AB
  • Ernst & Young Aktiebolag
  • Governo AB
  • McKinsey & Company Kommanditbolag
  • Ramböll Management Consulting AB

Nu avvaktas avtalsspärr som löper ut den 24 augusti 2015. Ramavtal kan tecknas tidigast den 25 augusti 2015.

Kontaktperson: Irene Andersson