Tilldelningsbeslut Programvaror & tjänster 2014 - Informationsförsörjning

Publicerad 2015-04-01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av Programvaror & tjänster 2014 - Informationsförsörjning, dnr. 96-35-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

  • CGI Sverige AB
  • Chas visual management AB
  • Evry Integration AB
  • HiQ International AB
  • Knowit Aktiebolag
  • Pulsen AB
  • Tieto Sweden AB

Ramavtal kan tecknas tidigast den 14 april 2015 men börjar dock att gälla tidigast den 10 november 2015.

Kontaktperson: Ylva Lovén Anderson