Tilldelningsbeslut Programvaror & tjänster 2014 - Systemutveckling

Publicerad 2015-03-20

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av Programvaror & tjänster 2014 - Systemutveckling, dnr. 96-36-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

  • CGI Sverige AB
  • Cybercom Sweden AB
  • HiQ International AB
  • Knowit Aktiebolag
  • Pulsen AB
  • R2Meton AB
  • Redpill Linpro AB

Avtal kan tecknas tidigast den 2015-03-31.

Kontaktperson: Daniel Melin