Tyck till om allmänna villkor för kommande ramavtal Datacenter!

Publicerad 2015-11-06

Statens inköpscentral inbjuder både avropare och leverantörer att tycka till om förslagen på Allmänna villkor som kommer att gälla för de kommande ramavtalen inom Datacenter.

Allmänna villkor för dessa kommande ramavtal består av Allmänna villkor, fem olika Särskilda villkor, Utkast till Personuppgiftsbiträdesavtal samt Utkast till Säkerhetsskyddsavtal (Nivå 1).

 

Allmänna villkor är de generella villkoren som gäller när ett kontrakt tecknas efter avrop.

Särskilda villkoren stadgar vad som gäller beroende på vad kontraktsföremålet är det vill säga hårdvara, programvara, molntjänst, kundunik tjänsteleverans och/eller konsulttjänst.

Utkasten till Personuppgiftsbiträdesavtal samt Säkerhetsskyddsavtal är mallar som avropare kan bifoga sina avrop om personuppgiftsbehandling ingår och/eller säkerhetsskyddsavtal krävs.

 

De olika dokumenten är upplagda på Datacenters upphandlingssida som utkast i PDF-format. Statens inköpscentral tar tacksamt emot synpunkter på samtliga dokument.

Sammanställ era synpunkter och skicka med e-post till Daniel Melin, senast den 20 november 2015.