Tyck till om allmänna villkor i IT-utbildning!

Publicerad 2015-02-19

Kontraktsvillkor (allmänna villkor) finns nu tillgängligt på upphandlingssidan som utkast.

Statens inköpscentral inbjuder både leverantörer, myndigheter och övriga intressenter att tycka till om utkastet.

Statens inköpscentral tar tacksamt emot synpunkter på dokumentet. Sammanställ era synpunkter och skicka med e-post till Elis Kalered senast den 6 mars 2015.