Upphandling Managementtjänster- Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning är annonserad

Publicerad 2015-11-17

Upphandling Managementtjänster - Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

 

Sista dag för ansökan är 21 december 2015.

 

Kontaktperson: Irene Andersson