Upphandling IT-drift är annonserad

Publicerad 2015-11-06

Upphandlingen av IT-drift har annonserats den 5 november 2015.

 

Upphandlingen är en funktionsupphandling av små, mellanstora och större myndigheters behov av att utkontraktera sin IT-drift. Tjänsterna kan avropas i olika kombinationer utifrån myndigheternas specifika behov.

 

Kontaktperson: Per-Erik Andersson