Vunna domar - IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sthlm och Gotland

Publicerad 2015-05-29

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 12 februari 2015 tilldelningsbeslut i upphandling: IT-konsulttjänster Resurskonsulter avseende Region Stockholm och Gotland. Tilldelningsbeslutet överprövades med tre ansökningar.

Förvaltningsrätten har den 28 maj 2015 meddelat domar. Statens inköpscentral har vunnit i samtliga tre fall vilket innebär att de har avslagit anbudsgivarnas ansökningar om överprövning. Statens inköpscentral avvaktar nu avtalsspärren.

Kontaktperson: Anna Berg