Vunna domar - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Publicerad 2015-02-11

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 14 oktober 2014 två tilldelningsbeslut i upphandling: IT-konsulttjänster Resurskonsulter avseende Region Sydöstra samt Norra regionen och Uppsala-Örebro. Båda dessa tilldelningsbeslut överprövades med totalt fyra ansökningar.

 

Förvaltningsrätten har den 10 februari 2015 meddelat domar. Statens inköpscentral har vunnit i samtliga fyra fall vilket innebär att de har avslagit anbudsgivarnas ansökningar om överprövning. Statens inköpscentral avvaktar nu avtalsspärr.

För att komma till upphandlingssidan, klicka här.

 

Kontaktperson: Anna Berg