Vunna domar - Programvaror & tjänster 2014 - Informationsförsörjning

Publicerad 2015-06-23

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 1 april 2015 tilldelningsbeslut i upphandling: Programvaror & tjänster 2014 - Informationsförsörjning, dnr 96-35-2014. Tilldelningsbeslutet överprövades med fem ansökningar.

Förvaltningsrätten har den 23 juni 2015 meddelat domar i denna upphandlingen. Domarna innebär att samtliga ansökningarna om överprövning av upphandlingen har avslagits.

Domarna kan komma att bli överklagad till kammarrätten.

Kontaktperson: Ylva Lovén Anderson