Engelsk översättning av förstudien Möten och mobilitet

Publicerad 2015-01-19

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att genom ett interaktivt E-system medverka till och stödja en förändring mot mer miljövänliga och samtidigt resurseffektiva former för myndigheters verksamhetsmöten än vad som idag praktiseras. Nu finns förstudien översatt till engelska.

För att läsa rapporten på engelska klicka här

För att läsa rapporten på svenska klicka här

För kontakt: Jeanette Hemmingsson, Tel: 08-700 07 28 eller epost.